Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktuality

Poplatek ze psů zrušen

Zastupitelstvo obce vydáním své vyhlášky č. 2/2019 zrušilo povinnost platit poplatek ze psů v obci Jiřetín pod Bukovou. Toto rozhodnutí platí od 1.1.2020, takže od tohoto data se poplatek ze psů nevybírá.

Více

Příkladná zelená obec

Obec Jiřetín pod Bukovou byla za rok 2018 společností REMA vyhodnocena jako Příkladná zelená obec a Sběrný dvůr. Toto ocenění se týká množství vytříděného elektrozařízení ve sběrném místě obce.

Více

Dotace na komunikaci

Obci Jiřetín pod Bukovou schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 1.037.610,00 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci „Oprava místní komunikace č. 3008“.

Více

Oprava víceúčelového hřiště

Obec Jiřetín pod Bukovou byla úspěšná se svoji žádostí o dotaci na projekt „Obnova víceúčelového hřiště“. Z dotačního titulu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ má rezervovány finanční prostředky ve výši 594.000,- Kč.

Více

Dotace na zpracování gastroodpadu

Obec Jiřetín pod Bukovou pořídila elektrický kompostér a deset kusů sběrných nádob na bioodpad z domácností, které pomohou zlepšit a rozšířit nakládání s tímto druhem odpadu v obci.

Více