Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktuality

Dotace na opravu komunikace

Obec Jiřetín pod Bukovou provedla opravu místní komunikace k domu s pečovatelskou službou. Oprava byla provedena v průběhu měsíce září 2018. Celkové náklady opravy činily 1.010.471,- Kč.

Více

Městská policie Tanvald v Jiřetíně

Obec Jiřetín pod Bukovou uzavřela s městem Tanvald veřejnoprávní smlouvu, která umožnuje Městské policii Tanvald vykonávat činnost k zajištění veřejného pořádku na území obce Jiřetín pod Bukovou.

Více

Dotace z MMR

Obec Jiřetín pod Bukovou provedla stavební opravu márnice na jiřetínském hřbitově. Oprava byla provedena v období červenec až září 2017. Celkové náklady opravy činily cca 553 tisíc Kč.

Více

Dotace z Fondu Mikroprojektů ERN

Obec Jiřetín pod Bukovou získala dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 -2020 ve výši 29.445,31 EUR na projekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001039 nazvaný „Nástupní místo k cílům cestovního ruchu v Jiřetíně pod Bukovou“.

Více

Keramická dílna pro dospělé

Zájemci o vlastnoruční výrobu keramických předmětů z řad dospělých mohou využít nabídku Centra SYLVATICA v Jiřetíně p.B. pro veřejnost. Keramická dílna se koná v lichém týdnu ve středu a sudém týdnu ve čtvrtek vždy v době od 17.00 do 19.00.

Více