Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktuality

Dotace z Fondu Mikroprojektů ERN

Obec Jiřetín pod Bukovou získala dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 -2020 ve výši 29.445,31 EUR na projekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001039 nazvaný „Nástupní místo k cílům cestovního ruchu v Jiřetíně pod Bukovou“.

Více

Keramická dílna pro dospělé

Zájemci o vlastnoruční výrobu keramických předmětů z řad dospělých mohou využít nabídku Centra SYLVATICA v Jiřetíně p.B. pro veřejnost. Keramická dílna se koná v lichém týdnu ve středu a sudém týdnu ve čtvrtek vždy v době od 17.00 do 19.00.

Více