Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktuality

Máme řešení na plastový odpad

Obec Jiřetín pod Bukovou společně se všemi obcemi Mikroregionu Tanvaldsko podniká kroky které vedou k využití plastového odpadu. Cílem je instalace zařízení na chemickou recyklaci, která z odpadu vytvoří zdrojové suroviny. Což se pozitivně projeví mimo jiné i v ekonomice odpadového systému obcí.

Více k technologii naleznete v přiloženém souboru.

Omezení provozu sběrného dvora

Upozorňujeme občany, že v době  9. – 31.7.2024 bude sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen.

Naposledy bude v provozu v sobotu 6.7.2024  a znovu se otevře v sobotu 3.8.2024.

Děkujeme za pochopení.

                                                                   Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou

Kompostéry k zapůjčení

Mikroregion Tanvaldsko realizuje projekt nazvaný „Kompostéry pro Tanvaldsko“  spolufinancovaný Evropskou unií, registrační číslo  projektu CZ.05.01.05/01/22_024/0000944. Obec Jiřetín pod Bukovou v rámci jeho realizace tak pro své občany pořídila 20 ks  domácích kompostérů o objemu 1050 litrů a 10 ks o objemu 2000 litrů.

Hlavním cílem projektu je zdarma zapůjčení plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Kompostéry budou občanům v rámci projektu na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě Smlouvy o výpůjčce, poté přejdou do vlastnictví uživatele. Jejich rozmístěním do domácností bude posílena dosavadní síť sběrných míst na biologicky rozložitelný odpad z domácností a z údržby zahrad.

Zájemce o přidělení plastového kompostéru prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání na obecním úřadě. Na základě vyplněného dotazníku připravíme Smlouvu o výpůjčce kompostéru. Dotazník je k dispozici v kanceláři obecního úřadu nebo ke stažení zde:

 V případě většího zájmu, než je počet kompostérů, budou kompostéry zapůjčovány do vyčerpání zásob podle pořadí odevzdaných dotazníků. Zároveň budou kompostéry zapůjčeny přednostně do těch domácností, kterým nebyl kompostér zapůjčen v minulých letech. Následně si o kompostér mohou zažádat i občané, kteří již kompostér vlastní z předešlé akce obce.

Výdej kompostérů bude probíhat od 18.5.2024 ve sběrném místě obce v jeho provozních hodinách.

Termíny příměstských táborů 2024

Pro rok 2024 místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska z.s. opět připravila v rámci realizace projektu “MASka pomáhá potřebným na Tanvaldsku” tři turnusy příměstských táborů v Jiřetíně pod Bukovou v Centru Sylvatica. Tábor je určen pro děti ve věku 5 – 12 let. Účast na táboře je zdarma, rodiče hradí jen náklady na stravu. Termíny: 08.7. […]

Více

Poplatek za odpady 2024

Poplatek za odpad (obecní systém odpadového hospodářství) musí být zaplacen nejpozději do 29.2.2024. Jeho výše činí 1000,- Kč za každého občana s trvalým pobytem v obci Jiřetín pod Bukovou. Stejnou sazbu platí také vlastníci nemovitostí, které je možné využít k individuální rekreaci v katastrálním území obce Jiřetín pod Bukovou v níž není nikdo přihlášen k […]

Více