Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení veřejnou vyhláškou

Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci čj.: MěÚT/32338/2024/OD-SH/To/Nop