Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POZVÁNKA NA JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Na období letních prázdnin připravuje Obec Jiřetín pod Bukovou pro děti příměstské tábory. Tábory se uskuteční v prostorách Centra Sylvatica a v jeho blízkém okolí. Pro jeho účastníky je připravena řada výtvarných a naučných aktivit a také hry v přírodě. Ze sportovních aktivit se mohou účastníci programu těšit na  florbal, badminton stolní tenis, vybíjenou či šipky. Dále je do programu zařazeno mimo jiné hraní s robotickým legem, jóga či pečení vlastního chleba v peci.

Místo konání: Jiřetín pod Bukovou čp. 15 – Centrum Sylvatica

Termín:  9.3.2020 – 13.3.2020 denně od 7:00 do 17:00

Věk: 6 – 15 let

Cena: zdarma, rodiče pouze přispívají na stravu 80,- Kč /den (oběd, pitný režim, 2x svačina)

PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Rodiče mají trvalé bydliště na území místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s.  nebo  jsou v území MAS Rozvoj Tanvaldska zaměstnaní https://www.masrt.cz/file/961/mapa-masrt.jpg .

Dokládá se:

  • potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru,
  • nebo OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění,
  • nebo nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, 
  • nebo osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu.

Kontaktní osoba: Zuzana Erlebachová, Obec Jiřetín pod Bukovou,

Jiřetín pod Bukovou 103,  tel.732118938,   jiretinpb@jiretinpb.cz.

příloha č.3 – potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Tábor je realizován v rámci projektu:
„Příměstský tábor – Kam s ním“
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015715,
prostřednictvím výzvy MAS Rozvoj Tanvaldska – Prorodinná opatření – III.

Logo Evropská unie

Komentářů

Zatím tu žádné komentáře nejsou.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.