Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dotace na komunikaci

Obci Jiřetín pod Bukovou schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 1.037.610,00 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci „Oprava místní komunikace č. 3008“. Jedná se o komunikaci vedoucí kolem kulturního domu. Oprava bude provedena do 31.10.2019 společností M-Silnice a.s., která ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nabídla nejnižší cenu ve výši 1.467.450,88 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komentářů

Zatím tu žádné komentáře nejsou.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.