Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ocenění pro sběrný dvůr Jiřetín

V roce 2019 obyvatelé obce Jiřetín pod Bukovou zajistili sběr vysloužilého elektrozařízení v přepočtu 10 kg/obyvatele. Pro porovnání, v roce 2018 průměrný občan České republiky k recyklaci odevzdal 8,8 kg vysloužilého elektra. Recyklací odevzdaného elektrozařízení obec Jiřetín pod Bukovou přispěla ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 3313 kg. Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 110 stromů. Za svoje úsilí Jiřetín pod Bukovou obdrží certifikát Příkladný Sběrný dvůr 2019.

Certifikát Příkladný sběrný dvůr

Obcím zapojeným v projektu Zelená obec nebo Sběrný dvůr, které v loňském roce v síti kolektivního systému REMA odevzdaly nejvíce elektroodpadu, právě v těchto dnech předávají regionální zástupci certifikát Příkladná Zelená obec/Příkladný Sběrný dvůr. „REMA Systém má za sebou rekordní rok. Češi v rámci naší sběrné sítě odevzdali téměř 21 tisíc tun elektroodpadu, o čtvrtinu více než loni,“ uvedl David Vandrovec, ředitel společností REMA s tím, že svůj podíl na úspěchu mají právě i obce zapojené do projektu Zelená obec. Ty nejlepší z každého kraje obdrží jako ocenění za svoje úsilí certifikát. „Problematika odpadů, recyklace a využitelnosti druhotných surovin je hřiště, na kterém se REMA umí úspěšně pohybovat. Avšak bez našich partnerů, mezi které patří i Zelené obce a Sběrné dvory, bychom uváděných výsledků nemohli dosahovat. Velký dík proto patří zejména jim,“ hodnotí Vandrovec.

Projekt Zelená obec funguje již 12. rokem. Je šitý na míru obcím, které se chtějí ekologickým a šetrným způsobem k přírodě zbavit elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Do konce roku 2019 bylo v projektu zapojeno téměř 800 obcí. Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího obecního elektroodpadu a zapojit se do něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

Ze statistik REMA dlouhodobě vyplývá, že projektu se účastní zejména střední a menší obce. V nich totiž často chybí místa, kam by obyvatelé mohli elektroodpad odkládat, ten tak ve výsledku často končí na skládkách. Proto je REMA připravena spolupracovat s každou obcí, byť tou nejmenší. „REMA umožňuje všem obcím uzavřít skutečné partnerství, bez ohledu na jejich velikost či dostupnost, a nabízí všem shodné podmínky fungování a výše příspěvků na sběr závislé na množství zpětně odebraných elektrozařízení,“ zdůrazňuje Vandrovec.

Proto podle něj není pro kolektivní systém REMA komplikací ani malá hmotnost objednávky. Zásilku do 50 kg je možné poslat balíkem, pro větší zásilky lze zajistit individuální svoz již od 150 kilogramů elektroodpadu. Vše bezplatně.

Služeb REMA využívají i obecní sběrné dvory. „Svoz elektroodpadu realizujeme i v těch obcích, které disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory. Překážkou není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s naším kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru,“ vyzdvihl Vandrovec s doplněním, že právě i za tímto účelem REMA posílila regionální tým, který se o partnery v regionech už skoro dva roky pravidelně stará. „Věříme, že tato přímá vazba je a nadále bude ku prospěchu věci,“ uzavírá.

O společnostech REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém, REMA AOS

Hlavními aktivitami čtyřlístku společností pod značkou REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Od roku 2016 je mezi společnostmi zařazena REMA AOS, která čeká na autorizaci s cílem poskytovat služby sdruženého plnění v oblasti obalů a odpadů z obalů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči, bateriemi, akumulátory a solárními články. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vyřazených elektrozařízení.

Podrobné informace o REMA najdete na adrese www.rema.cloud

Výroční zprávu společností REMA za rok 2018 najdete zde.

Komentářů

Zatím tu žádné komentáře nejsou.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.