Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Letní příměstský tábor

V době letních prázdnin 2020 pořádá Obec Jiřetín pod Bukovou 4 turnusy příměstského tábora. Pro děti je připravena řada zájmových a naučných aktivit v interiéru Centra Sylvatica, v jeho okolí a také v přírodě. Ze sportovních aktivit se mohou účastníci programu těšit na florbal, badminton stolní tenis, vybíjenou či šipky. Zábavnou a poučnou aktivitou bude také robotická programovatelná stavebnice a chemické pokusy se světlem. Klidnější chvíle a obědový odpočinek vyplní účastníci deskovými hrami, výtvarnou činností a jógou. Jeden den je také zaměřen na výrobu keramických předmětů a pečení vlastního chleba v peci.

Místo konání: Jiřetín pod Bukovou čp. 15 – Centrum Sylvatica, denně od 7:00 do 17:00

Termíny:

  • 13.7 – 17.7.2020
  • 20.7 – 24.7.2020
  • 03.8 – 07.8.2020
  • 10.8 – 14.8.2020
  • denně od 7:00 do 17:00

Věk: 6 – 14 let

Cena: zdarma, rodiče pouze přispívají na stravu 110,- Kč /den (oběd, pitný režim, 2x svačina)

PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Rodiče mají trvalé bydliště na území místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s.  nebo  jsou v území MAS Rozvoj Tanvaldska zaměstnaní https://www.masrt.cz/file/961/mapa-masrt.jpg .

Dokládá se:

  • potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru,
  • nebo OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění,
  • nebo nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, 
  • nebo osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu.

Kontaktní osoba: Zuzana Erlebachová, Obec Jiřetín pod Bukovou,

Jiřetín pod Bukovou 103,  tel.732118938,   jiretinpb@jiretinpb.cz.

příloha č.3 – potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Tábor je realizován v rámci projektu:
„Příměstský tábor – Kam s ním“
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015715,
prostřednictvím výzvy MAS Rozvoj Tanvaldska – Prorodinná opatření – III.

Logo Evropská unie

Komentářů

Zatím tu žádné komentáře nejsou.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.