Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kompostéry k zapůjčení

Mikroregion Tanvaldsko realizuje projekt nazvaný „Kompostéry pro Tanvaldsko“  spolufinancovaný Evropskou unií, registrační číslo  projektu CZ.05.01.05/01/22_024/0000944. Obec Jiřetín pod Bukovou v rámci jeho realizace tak pro své občany pořídila 20 ks  domácích kompostérů o objemu 1050 litrů a 10 ks o objemu 2000 litrů.

Hlavním cílem projektu je zdarma zapůjčení plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Kompostéry budou občanům v rámci projektu na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě Smlouvy o výpůjčce, poté přejdou do vlastnictví uživatele. Jejich rozmístěním do domácností bude posílena dosavadní síť sběrných míst na biologicky rozložitelný odpad z domácností a z údržby zahrad.

Zájemce o přidělení plastového kompostéru prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání na obecním úřadě. Na základě vyplněného dotazníku připravíme Smlouvu o výpůjčce kompostéru. Dotazník je k dispozici v kanceláři obecního úřadu nebo ke stažení zde:

 V případě většího zájmu, než je počet kompostérů, budou kompostéry zapůjčovány do vyčerpání zásob podle pořadí odevzdaných dotazníků. Zároveň budou kompostéry zapůjčeny přednostně do těch domácností, kterým nebyl kompostér zapůjčen v minulých letech. Následně si o kompostér mohou zažádat i občané, kteří již kompostér vlastní z předešlé akce obce.

Výdej kompostérů bude probíhat od 18.5.2024 ve sběrném místě obce v jeho provozních hodinách.