Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Letní příměstské tábory 2021

Na období letních prázdnin připravuje Obec Jiřetín pod Bukovou pro děti příměstské tábory. Tábory se uskuteční v prostorách Centra Sylvatica a v jeho blízkém okolí. Pro jeho účastníky je připravena řada výtvarných a naučných aktivit a také hry v přírodě. Ze sportovních aktivit se mohou účastníci programu těšit na  florbal, badminton stolní tenis, vybíjenou či šipky. Dále je do programu zařazeno mimo jiné hraní s robotickým legem, jóga či pečení vlastního chleba v peci.

Místo konání: Jiřetín pod Bukovou čp. 15 – Centrum Sylvatica, denně od 7:00 do 17:00

Termíny:

  • 12.7 – 16.7.2021
  • 19.7 – 23.7.2021
  • 02.8 – 06.8.2021
  • 09.8 – 13.8.2021
  • 23.8 – 27.8.2021

Věk: 6 – 14 let

Cena: zdarma, rodiče pouze přispívají na stravu 110,- Kč /den (oběd, pitný režim, 2x svačina)

PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Rodiče mají trvalé bydliště na území místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s.  nebo  jsou v území MAS Rozvoj Tanvaldska zaměstnaní https://www.masrt.cz/file/961/mapa-masrt.jpg .

Dokládá se:

  • potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru,
  • nebo OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění,
  • nebo nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, 
  • nebo osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu.

Kontaktní osoba: Zuzana Erlebachová, Obec Jiřetín pod Bukovou,

Jiřetín pod Bukovou 103,  tel.732118938,   jiretinpb@jiretinpb.cz.

příloha č.3 – potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Tábor je realizován v rámci projektu:
„Příměstský tábor – Kam s ním“
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015715,
prostřednictvím výzvy MAS Rozvoj Tanvaldska – Prorodinná opatření – III.

Logo Evropská unie

Komentářů

Zatím tu žádné komentáře nejsou.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.