Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KOMPLEXNÍ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ JIŘETÍN p. B.

Projekt  

 KOMPLEXNÍ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ JIŘETÍN p. B.

 je spolufinancován z Dotačního fondu Libereckého kraje – Program rozvoje venkova.

Cílem projektu je úprava veřejného prostranství vybudováním pěšin a zpevněných ploch pro instalaci laviček a tím zlepšit životní podmínky občanům obce.

 Celkové způsobilé výdaje: 605.29,- Kč

 Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 300.000,- Kč