Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MASka pomáhá potřebným na Tanvaldsku

… to je název projetu na jehož realizaci získala místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska z.s dotaci z OPZ+. Projet je tříletý a obsahuje tyto  aktivity:

  1. Dluhové poradenství, je poskytováno každou první a poslední středu v měsíci v Jiřetíně pod Bukovou čp. 15 – Centrum Sylvatica  v době od 13:00 do 17:00 a také v Rodinném centru Maják, zde však v předem domluveném termínu schůzky. Dluhové poradenství zahrnuje  řešení zadluženosti a prevenci dalšího zadlužování, a také problémy, které se zadlužováním úzce souvisejí jako je ztráta zaměstnání, bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost, neschopnost komunikovat s institucemi a neznalost možností, které se osobám stiženým sociálním vyloučením nabízejí). Poradenství bude poskytováno fyzicky nebo  v on-line formě ve spolupráci se zástupci obcí, neziskovými organizacemi, poskytovateli sociálních služeb a jinými aktéry v sociální oblasti.
  2. Příměstské tábory, v době školních prázdnin po dobu tří let každý rok budou připraveny pro děti ve věku 5 -15 let  3 turnusy v Jiřetíně pod Bukovou, 4 turnusy v Rodinném centru Maják Tanvald a také 2 turnusy ve Středisku volného času Tanvald.
  3. Činnost komunitních  kluboven,  které budou fungovat jako  místa pro scházení, povídání a podpůrně volnočasové a zájmové aktivity  v prostorách jiřetínského Centra Sylvatica v každý pracovní den v době od 10:00 do 18:00 nebo v tanvaldském Rodinném  centru Maják v jeho provozních hodinách.

Vzhledem k tomu, že projekt je podpořen z evropských dotačních fondů, jsou pro účastníky všechny jeho aktivity nabízeny zdarma.

Co se v klubovnách připravuje zjistíte na webových stránkách komunitních kluboven

http://www.masrt.cz a http://www.centrumajak.cz