Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poplatek za odpady 2023

Poplatek za odpad musí být zaplacen nejpozději do 28.2.2023. Jeho výše činí 650,- Kč za každého občana s trvalým pobytem v obci Jiřetín pod Bukovou. Stejnou sazbu platí také vlastníci nemovitostí, které je možné využít k individuální rekreaci v katastrálním území obce Jiřetín pod Bukovou v níž není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.

Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet obce č. 19 – 6964490267 / 0100 nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.    V případě bankovního převodu je potřebné uvést jako variabilní symbol platby číslo popisné nemovitosti v níž má poplatník trvalý pobyt. Vlastníci rekreačních objektů rovněž uvádějí číslo popisné, pokud jej objekt má, pokud ne tak číslo evidenční. Slevu na poplatku za odpad stanovenou na základě množství vytříděného odpadu si poplatník může rovnou odečíst od své platby pro rok 2023 a poslat tak jen sníženou výši poplatku.

Slevy z poplatku jsou uvedeny zde: