Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Posilovna v KD

V málo využívaném suterénním prostoru klubovny v kulturním domě obec Jiřetín pod Bukovou ve spolupráci s fotbalovým oddílem a dalšími nadšenci zřídila menší posilovnu. Posilovna je určena jak pro členy místních sportovních organizací tak i pro veřejnost. Zájemci o její využití z řad veřejnosti si musí předem dohodnout termín její návštěvy u pana Vitalije na tel. čísle: 776713968.

Posilovna v KD
Posilovna v KD