Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dotace z Fondu Mikroprojektů ERN

Evropský fond pro regionální rozvoj logo

Obec Jiřetín pod Bukovou získala dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 -2020 ve výši 29.445,31 EUR na projekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001039 nazvaný „Nástupní místo k cílům cestovního ruchu v Jiřetíně pod Bukovou“.

V rámci projektu se uskuteční rekonstrukce parkoviště u vily Schowanek. Stavební práce musí být ukončeny nejpozději do 31.10.2017.

ERN logo

Komentářů

Zatím tu žádné komentáře nejsou.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.