Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy, Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č. j. SVS/2023/056288-L ze dne 20. 04. 2023 o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu, k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – africký mor prasat v Libereckém kraji