Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy, Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č. j. SVS/2023/056288-L ze dne 20. 04. 2023 o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu, k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – africký mor prasat v Libereckém kraji