Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad

Informace k prohlášení poplatníka

Poplatník je povinen ohlásit změnu, která má vliv na výši poplatku, tj. změna trvalého pobytu, změna vlastnictví rekreačního objektu nebo vznik a zánik poplatkové povinnosti. Tyto skutečnosti se oznamují prostřednictvím formuláře, který je možno vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu v Jiřetíně pod Bukovou, nebo je možné stáhnou z webových stránek obce. Povinnost splnění ohlašovací povinnosti a platba poplatku vyplývá ze zákona a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012. Nesplněním této povinnosti se poplatník vystavuje finanční sankci.

Přílohy