Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zastupitelstvo obce

Starosta
Ing. Josef Kucin
728 761 585
kucin@jiretinpb.cz

Místostarostka
Ing. Blanka Patrová
776 005 420
patrova.blanka@gmail.com

Členové
Herbert Endler
Ing. Martin Reček
Miroslav Pivnička
Petra Cipriánová
Richard Malík

Finanční výbor

Předseda
Ing. Martin Reček

Členové
Petra Cipriánová
Květoslav Janák

Kontrolní výbor

Předseda
Miroslav Pivnička

Členové
Richard Malík
Renata Vanerová

Komise povodňová a havarijní

Předseda
Ing. Josef Kucin
728 761 585
kucin@jiretinpb.cz

Místopředseda
Ing. Blanka Patrová
776 005 420
patrova.blanka@gmail.com

Členové
Richard Malík
Herbert Endler
Ing. Martin Reček
Miroslav Pivnička
Petra Cipriánová

Zapisovatelka
Zuzana Erlebachová
732 118 938

Komise životního prostředí

Předseda
Herbert Endler

Členové
Ing. Blanka Patrová

Komise bytová

Předseda
Ing. Josef Kucin

Členové
Ing. Blanka Patrová

Komise pro projednávání přestupků

Tuto činnost vykonává pro obec MěÚ Tanvald.