Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Příměstský tábor

Spousta rodičů v době školních prázdnin řeší problém, jak zaopatřit své děti, když musí do zaměstnání, komu je svěřit. Možným řešením této situace  může být využití příměstského tábora pro děti z Tanvaldska  s příznačným názvem „Kam s ním“ v těchto termínech:

  • 11 – 15.7.2022  Plavy 
  • 18 – 22.7.2022  Jiřetín pod Bukovou 
  • 25 – 29.7.2022 Jiřetín pod Bukovou
  • 08 – 12.8.2022 Jiřetín pod Bukovou
  • 22 – 26.8.2022  Plavy

Obec Jiřetín pod Bukovou jej pořádá již třetím rokem  ve svém  Centru Sylvatica, které disponuje skvělým zázemím v podobě velkého sálu pro hry za špatného počasí, tvůrčí dílny, jídelny, multifunkčním hřištěm na míčové sporty a hřištěm na pétanque. V Plavech je pak zázemí příměstského tábora ve  Školním enviro centru, které nabízí obdobné vyžití.

Příroda v blízkém okolí vybízí k výletům a dětmi oblíbeným venkovním hrám a rozmanitým aktivitám. Za nepříznivého počasí je dětem k dispozici také sál v kulturním domě, kde je možné hrát vybíjenou stolní tenis, florbal nebo badminton. O zajímavý program se starají zkušení lektoři, kteří si u dětí získali v předcházejících obdobích velkou oblibu. Tábor je určen především pro děti ve věku 6 – 12 let.

Příměstský tábor je díky spolufinancování z fondů EU pro děti zdarma, rodiče hradí pouze jejich stravu ve výši 110,- Kč/den.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA:

Rodiče mají trvalé bydliště na území místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s.  nebo  jsou v území MAS Rozvoj Tanvaldska zaměstnaní. mapa území MASRT

Dokládá se za každého rodiče jedním z těchto druhů dokumentů:

  • potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru.  
  • nebo OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění. 
  • nebo nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
  • nebo osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu. 

Kontaktní osoba pro turnusy v Jiřetíně p.B:  Zuzana Erlebachová, tel. 732 118 938,  jiretinpb@jiretinpb.cz      

Kontaktní osoba pro turnusy v Plavech:  Věra Mužíčková, tel. 775 238 246,  muzickova@plavy.cz

Tábor je realizován v rámci projektu „Příměstský tábor – Kam s ním“  registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015715 z výzvy MAS Rozvoj Tanvaldska – Prorodinná opatření –  III.


Back to top