Jdi na obsah Jdi na menu

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

6. 6. 2016

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

down.png Opatření obecné povahy (PDF, 466 kB) o vydání  Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod           - CZ05

down.png

  Příloha č. 1 (PDF, 10 MB) k opatření obecné povahy:         Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod              - CZ05

down.png

 Příloha č. 2  (PDF, 269 kB) k opatření obecné povahy:      Rozhodnutí o námitkách

 

down.png

 Příloha č. 3 (PDF, 626 kB) k opatření obecné povahy: 

  Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění       návrhu opatření obecné povahy

 

down.png

 Příloha č. 4  (PDF, 307 kB) k opatření obecné povahy: 

 Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program              zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05“   vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.

 

down.png

  Příloha č. 5 (PDF, 310 kB) k opatření obecné povahy:

  Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001          Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů        koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle §      10h zákona č. 100/2001 Sb.

vyvěšeno:  30.05.2016

sejmuto: