Jdi na obsah Jdi na menu

vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

pdf.png 02/2015 k trvalému označování psů identifikačními  čipy a vedení evidence jejich chovatelů            [PDF 496 kB]

pdf.png 01/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a      odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem [PDF 1.04 MB]


pdf.png 02/2012 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 73 kB]

 pdf.png01/2011  o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [PDF  135 kB]

pdf.png

 04/2010 o místním poplatku ze psů [PDF 38 kB]
 
pdf.png 02/2010  o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt [PDF 73 kB]

  pdf.png01/2010  o místním poplatku z ubytovací kapacity [PDF 72 kB]  

 

pdf.png  01/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a veřejných prostranstvích                  [PDF 559 kB]

pdf.png 02/1998 o symbolech obce [PDF 66 kB]

 

 

 Nařízení obce

pdf.png

 01/2013 kterým se vydává tržní řád [PDF 319 kB]
 

 

 Ostatní předpisy 

  pdf.pngŘád veřejného pohřebiště  [PDF 88 kB]

 

pdf.png Cenový výměr č. 01/2012, kterým se stanoví cena  za odvádění odpadních    vod [PDF 42 kB]

pdf.png Sazebník úhrad za poskytování informací                [PDF 54 kB]

pdf.png  Směrnice pro nakládání s osobními údaji               [PDF 68 kB]